TRANH GẠO THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ TRANH GẠO CHA MẸ

News Highlights

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng tranh gạo cho thủ tướng Singapore

  • Chàng trai khuyết tật vẽ tranh gạo.

  • Chàng trai khuyết tật thổi hồn vào những hạt gạo